Bilgilendirici Toplantılar

a. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr Üyesi Lokman HİZMALİ tarafından salgının başlangıç dönemlerinde tüm hastane çalışanlarına (ayrı ayrı gruplarda doktor, yardımcı sağlık personeli) hastalığın kliniği, bulaşma yolları ve korunma gibi konularda bilgilendirme yapılmıştır.

b. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL Ulusal bir TV kanalında bilgi ve tecrübelerini paylaşmıştır.

c. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL tüm öğrencilere Covid19 hakkında bilgilendirme sunumu yapmıştır.