Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz Hastanesi Sağlık Bakanlığı ile afiliasyon çerçevesinde çalıştığı için bu bilgiler Hastane yönetimi kontrolünde tutulmaktadır.