Salgın Sonrası Planlamalar

Salgın sonrasında uzaktan eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, niteliğinin artırılabilmesi ve kullanılan uygulamaların yerli ve millileştirilebilmesi için proje çalışmaları başlatılmıştır. Proje kapsamında iki farklı modülün geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilecek modüller Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından özgün olarak geliştirilen ve kullanılmakta olan öğrenme yönetim sistemi Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesine (AYDEP) entegre edilecektir. Her iki proje mevcut AYDEP yazılımının güçlendirilmesine yönelik projelerdir. Geliştirilecek iki modül, mevcut öğrenme yönetim sistemine entegre edilecek ve salgın, doğal afet, ekonomik kriz vb. insan hareketliliğinin ve yüz yüze eğitim imkanlarının kısıtlandığı durumlarda eğitimin aksamadan sürdürülmesine imkân sağlayacaktır. 

1. Uzaktan Canlı Eğitim Modülü: Bu projede uzaktan eğitim kapsamında yapılan canlı dersler için kullanılabilecek bir modülün geliştirilmesi amaçlanmaktadır. AYDEP yazılımına entegre edilecek bu yazılım sayesinde yerli ve milli yazılım geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu modül uzaktan senkron eğitime imkân veren bir etkileşim modülü olarak tasarlanmaktadır. Geliştirilecek modülün temel özellikleri şunlar olacaktır:

  • AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemindeki veri tabanında mevcut bilgileri kullanarak hızlı biçimde canlı sınıf oluşturulması,
  • Aynı sınıf içerisinde 500 kişiye kadar sesli ve görüntü paylaşım yapılması,
  • Sistem üzerinden yazılı iletişim sağlanması, anlık mesajlaşma ve forum oluşturulması,
  • Sistem üzerinden yoklama alma, ödev verme ve kontrol etme,
  • Beyaz tahta uygulaması, sanal sınıf gibi uzaktan eğitimin etkili biçimde yürütülmesinde gerekli olan tüm işlemleri yapabilecek özellikler taşıyacaktır.

2. Çevrimiçi Güvenli Sınav Modülü: Bu modül eğitsel kazanımların değerlendirilmesinde kullanılacak güvenli ölçme ve değerlendirme modülünün geliştirilmesidir. Bu modül ile hedeflenen özellikler.

  • Sistem üzerinden anlık sınav uygulaması,
  • Sınav sonuçlarının paylaşılması, sınavlar hakkında geri bildirim verilmesi ve gerektiğinde sınav kağıdının görüntülenebilmesi,
  • Ayrıca kişiselleştirilmiş sınav uygulamalarına imkân veren değerlendirme modülü ile sınav güvenliği sağlanmış olacak ve öğrencilerin öğrenme kazanımları en doğru biçimde ölçülebilecektir.
  • Ölçme Değerlendirme modülü kullanılarak yapılacak sınavlar mevcut öğrenci yönetmeliklerinde tanımlanmış kurallara uygun olarak öğrencilerin transkriptlerini oluşturabilecektir.

Proje kapsamında geliştirilecek modüller masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda çalıştığı gibi tablet ve cep telefonları üzerinden de çalışacaktır. Geliştirilecek modüller sistemi kullananlarla ilgili işlemleri kayıt altına alacak ve daha sonra gerektiğinde raporlayacaktır. Kural tabanlı olarak geliştirilecek modüller AYDEP yazılımı ile entegre edilecek ve bu sayede Uzaktan Eğitimde Kalite Güvence Sistemi oluşturacaktır. Geliştirilecek modüller kriz ya da normal zamanlarda aktif biçimde kullanılacak bir devamlılığa sahip olacaktır. Geliştirilecek modüller eğitim amaçlı tüm kurumlar tarafından kullanılabilecektir.