COVID-19 Salgını Danışma Komisyonu Toplantı Raporu (02.06.2020)

Karar Tarihi : 02.06.2020

Karar No       : 2020/…5…

Üniversitemiz COVID-19 Salgını Danışma Komisyonu (KOV KOM) 02.06.2020 tarihinde saat 11:00 de Genel Sekreterlik Toplantı salonunda 29 Mayıs 2020  Tarih ve 31139 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  ‘Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında  Normalleşme ve Alınacak Tedbirler’ konulu 2020/8 sayılı  Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 66836956-010.07.01-19531 sayılı  ve ‘İdari İzin konulu’ yazısı ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.06.2020 tarih ve 14500235-403.99- E.1183 sayılı yazısı çerçevesinde toplanarak yeni normalleşme sürecine yönelik faaliyetler kapsamında üniversitemizde alınacak tedbirler belirlenmiş olup aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 29 Mayıs 2020 Tarih ve 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kapsamında Üniversitemizde yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç olmak üzere personellerimizden 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığı e-Nabız sistemi üzerinden belgelendirmesi kaydıyla kronik hastalığı bulunanların ve hamileliği 24-32 haftasına kadar olanların idari izinli sayılmasına, kronik hastalığı olup da e- Nabız sistemi üzerinden belgelendiremeyenlerin ise Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 02.06.2020 tarih ve 14500235-403.99-E.1183 sayılı yazısı çerçevesinde işlem yapmalarına ve diğer personellerimizin açık ve kapalı alanlar ile ofisler dâhil kampüs içerisinde maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini, aksi hallerde ilgililere uyarıda bulunulacağı konusunda bilgilendirme yaparak normal mesailerine devam etmelerine, mesaiye devam edenlerde yüksek ateş, öksürük, halsizlik, ishal gibi semptomların görülmesi halinde birim yöneticilerinin o kişileri ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirmelerine,

2. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ahmed-i Gülşehri Yemekhanesi girişler Üst kapıdan ve çıkışlar Alt kapıdan olmak şartıyla, işletme müdürlüğünün planı çerçevesinde 08.06.2020 tarihinden itibaren 1. Grup 11:30-12:15 saatleri arasında, ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Genel Sekreterlik, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) 12:15-12:30 yemekhane temizliği ve havalandırması işlemlerinin yapılması ile 2. Grup 12:30-13:30 saatleri arasında( Bağbaşı Kampüsü İçerisindeki Akademik Birimler ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)  hijyen kuralları, maske, sosyal mesafe kuralları ve her masada çapraz olarak iki şer kişi oturulacak şekilde düzenlenmesine ve kafeterya kısmında ise açık ve kapalı alanlarda 1,5 metre mesafe aralıklarla masalar konulacak olup her masada 1’er kişi oturacak şekilde tanzim edilmesi şartıyla hizmete açılmasına,

3. Üniversitemiz merkez kütüphanesinin Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu Covid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberinde yer alan ‘Kütüphanelerde Alınması Gereken Önlemler’ ve ANKOS tarafından hazırlanan ‘Covid-19 Pandemi Sonrası  Üniversite Kütüphanelerinin Yeniden Hizmete Açılması Rehberi’ dayanak teşkil edecek şekilde üniversitemiz kütüphanesinin kademeli olarak hafta içi mesai saatlerinde (08:00 ve 17:00) olacak şekilde hizmete açılmasına,

4. Üniversitemiz personel servislerinde el dezenfektanı bulundurulmasına, servis kullanacak personelin maskesiz binemeyeceği konusunda bilgilendirilmesine, gerekli hijyen kurallarına uyarak oturmak ve her gün düzenli olarak servislerin dezenfekte edilmesi şartıyla eski güzergahlarında hizmete başlamasına,

5. Üniversitemize alınacak olan sürekli işçi alım süreci takviminin sosyal mesafe, hijyen kurallarına uymak, maske takmak ve randevu sistemi ile kampüse alınmak şartıyla adayların sözlü sınavının gerçekleştirilmesine,

6. Kampüs alanında sosyal mesafe ve el hijyeni uygulamaları için Ek’te gönderilen bilgilendirici afişlerin çoğaltılıp belirli noktalara asılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

GÖREVİ

ADI SOYADI

BAŞKAN

Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL

ÜYE

Genel Sekreter Mehmet Zeki KÜÇÜK

ÜYE

Prof. Dr. Musa ÖZATA

ÜYE

Prof. Dr. Kemal ÖZYURT

ÜYE

Doç. Dr. Remzi CAN

ÜYE

Doç. Dr. Ülken Tunga BABAOĞLU

ÜYE

Doç. Dr. Erman AKILLI

ÜYE

Doç. Dr. Emine TANIŞ

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Lokman HIZMALİ

ÜYE

Öğr. Gör. Mehmet ÖZDEMİR

ÜYE

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Osman Savaş ÇETİNER

ÜYE

Personel Daire Başkanı Mehmet AKSOY

ÜYE

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Fahrettin YÜKSEL

ÜYE

Hukuk Müşaviri Av. Sedat BULUT

Raportör

Bilgisayar İşletmeni Hamit YAZICI

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Toplumda Bez Maske Kullanımı
Büfe, Kantin ve Bayiler için Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberi
Ellerimizi Nasıl Yıkamalıyız?
Ellerimizi Ne Zaman Yıkamalıyız?
Koronavirüs'ü Tedbirler Yener
Virüsten Korunmak Elimizde