COVID-19 Salgını Danışma Komisyonu Toplantı Raporu (26.08.2020)

Karar Tarihi : 26.08.2020

Karar No      : 2020/…9…


Üniversitemiz Covid-19 Salgını Danışma Komisyonu (KOV KOM) 26.08.2020 tarihinde saat 16:00 da Online (http://vds.ahievran.edu.tr/b/ham-qcd-fpj) olarak Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri doğrultusunda toplantı yapılarak Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve üniversitemiz hizmetlerini aksatmamak şartıyla aşağıdaki kararları almıştır.


1. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında çalıştırma biçimine bakılmaksızın üniversitemizde görev yapan tüm personelin birim yöneticileri tarafından sürecin yönetilmesi ve takip edilmesi kaydıyla uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma ve esnek çalışma yöntemine geçilmesine, bu kapsamda dönüşümlü çalışanların idari izinli sayılmalarına; idari izinlilerin ve uzaktan veya dönüşümlü çalışanların amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılmamalarının ve hizmetlerine ihtiyaç duyulanların çağrılmaları halinde görevlerine dönmelerinin sağlanmasına, idari izinli bulunanlar dışındaki personellerin birimlerindeki çalışma ortamlarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak çalışmalarının sağlanmasına,


2. İçişleri Bakanlığımızın 26.08.2020 tarihli Genelgesi kapsamında Üniversitemiz akademik ve idari tüm birimlerde bulunan kantin, kafeterya hizmetleri ve çay ocaklarının 27.08.2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmasına, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren pastane ve fastfood restoranımızda sadece mesaide çalışan personellerimize yönelik oturma ve toplanma olmaksızın personel odalarına sipariş usulü paket servis, gel-al benzeri şekilde hizmetlerin devam etmesine,


3. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bağbaşı merkez yemekhane hizmetinden faydalanmak isteyen personellerimizin ise 27.08.2020 tarihinden itibaren ateşlerinin Temassız Ateş Ölçer Cihazı ile yemekhane girişinde ölçülmesine, 380C dereceden yüksek ateş tespit edilenlerin yemekhane alanına alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurusunun sağlanmasına,


4. 2020/2021 Yılı Eğitim Öğretim döneminde üniversitemizi kazanıp yerleşkelerimize kayıt yaptırmak için gelen öğrencilerimize yönelik olarak; öğrencilerimizi ve velilerini bilgilendirmek amacıyla ilgili birimlerin Web sayfalarından mümkün olduğu kadar az sayıda kişi ile yerleşkelere gelinmesi ve maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri hususunda gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.